St Marys Catholic Church

Back

12 Ballymena Road, Portglenone, BT44 8BL

Tel: 028 2582 1218

Email: portglenoneparish@hotmail.co.uk

Web: http://www.stmarysportglenone.co.uk